Category / General

    Loading posts...
  • ‘Heej blief ik plekke’

    Anja Romme deed voor haar afstuderen aan de HKU ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van natuurlijk cowerken in krimpgebieden. Aan de hand van de resultaten heeft ze een generiek plan ontworpen voor de Limburgse…