De drempel van de dagbesteding

Hoera! We starten met een gloednieuw ruimtelijk onderzoek! Met behulp van subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, gaan we onderzoek doen naar een toegankelijke dagbesteding voor de sociaal kwetsbaren in onze samenleving. Wat zorgt ervoor dat mensen over de drempel van een dagbesteding durven te stappen? Met een generiek onderzoek willen wij het begrip toegankelijkheid herdefiniëren. Het moet niet enkel gaan over het mogen en er kunnen zijn, maar ook hoe vanzelfsprekend het is om hier zelf een keuze in te maken. Wij willen toegankelijkheid en inclusie tastbaar maken. Iets dat gezien kan worden, aangeraakt kan worden en ook verbeterd kan worden. Hiermee geven we vorm aan de vraag hoe, vanuit een integrale ontwerpbenadering, toegankelijkheid en inclusiviteit in een ruimte centraal kunnen staan.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met De-Market, een plek waar mensen verbonden worden op basis van het principe van een markt. Een markt is zo aantrekkelijk dat supermarkten steeds meer op markten beginnen te lijken en zich zelfs een markt noemen (al dan niet met hippe q). Waar we vroeger onze goederen kochten bij marktkraampjes en vakmensen, is er in de vorige eeuw een omslag gemaakt naar de grootschalige supermarkten, warenhuizen en winkelketens. Tegenwoordig is er juist weer een tegenbeweging aan de gang met meer aandacht voor ambachten en specialistische producten met een verhaal. Behalve geld en goederen, worden er ook contacten en ervaringen uitgewisseld. De-Market speelt hier op in met de pijlers ambacht en innovatie. Maar De-Market heeft ook een derde pijler: dagbesteding. Het sociale kapitaal dat gegenereerd wordt op een markt is een hele goede basis voor een dagbesteding en een belangrijk element waardoor de locatie toegankelijk wordt voor de doelgroep van de dagbesteding.

Inspelend op de vraag van het Stimuleringsfonds en de wens van De-Market om dagbesteding te faciliteren, gaan we onderzoeken hoe drempel van dagbesteding zo laag mogelijk gemaakt kan worden. Hiermee spelen we in op de sociaal kwetsbaren van de samenleving (maar liefst 15% van de bevolking). Met De-Market als testlocatie, willen we generiek onderzoeken hoe we ruimte kunnen inzetten en definiëren om een laagdrempelige plek te ontwerpen. Een plek die voor de doelgroep comfortabel genoeg aanvoelt om zich in te begeven. Men moet er niet alleen kunnen zijn (toegankelijk), maar het moet ook vanzelfsprekend zijn (inclusiviteit).

De selectiecommissie over onze indiening:
“Het project De-Market [wil] een nieuwe definitie geven aan toegankelijkheid door nadrukkelijk te ontwerpen voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. De commissie erkent dat de aanvrager een sterke empathische werkwijze heeft die past bij de gestelde opgave […]. Een sterk plan waarbij de uitkomsten in een reële setting kunnen worden getest.”

Meer over de open oproep en de selectie ‘Interieur en Interdisciplinariteit’ is hier te lezen.