Slide thumbnail

De school als kleine maatschappij

Leerlingen worden op de basisschool al vroeg voorbereid op hun toekomst, om later als volwassenen zelfstandig aan hun leven te kunnen beginnen. Dat leven speelt zich niet meer af in een beschermende onderwijsomgeving, maar in de echte wereld.

In de nieuw uitgekomen onderwijsvisie Toekomstgericht Onderwijs van 2016, wordt beschreven wat kinderen aan kennis en vaardigheden nodig hebben, maar het lijkt er op dat de ruimtelijke factor hierin niet is meegenomen. Het is moeilijk te geloven dat een onderwijsvisie kan werken zonder dat er uitspraak wordt gedaan over de omgeving die dit moet faciliteren.

“De school als kleine maatschappij” vertaalt de visie op toekomstgericht onderwijs door leerlingen de mogelijkheid te geven om te ontdekken, zelf keuzes te maken en op subtiele manier te laten proeven aan situaties die ze in het dagelijkse leven kunnen tegenkomen. De ruimtelijke vormgeving van toekomstgericht onderwijs bestaat uit acht plekken die binnen scholen en kindcentra gerealiseerd kunnen worden. Deze plekken vormen een aanvulling op de klaslokalen zoals deze in de huidige vorm bestaan. Het lokaal krijgt binnen deze setting een minder prominente rol, zodat kinderen de  mogelijkheid krijgen om ook buiten het lokaal te werken en te verblijven.

Locatie: Rosmalen

Jaar: 2016

Type: afstudeerproject

Opdrachtgever: Kindcentrum Sterrenbosch