Slide thumbnail

De wereld van sociaal kwetsbaren

Iemand is sociaal kwetsbaar als hij of zij moeite heeft om een weg te vinden in de maatschappij door een sociale, financiële of fysieke beperking. Een deel van deze groep heeft een verstandelijke beperking. In Nederland zijn dat zo’n 142.000 mensen. De behoeften van deze groep is niet altijd gemakkelijk te vangen omdat deze groep moeite kan hebben om zichzelf te uiten of gedachten en gevoelens te formuleren. Vaak hebben zij daarnaast, in mindere of meerdere mate, hulp nodig bij dagelijkse activiteiten. Om een inclusieve maatschappij vorm te geven waarin ook deze mensen zich prettig voelen en hun weg kunnen vinden, is het essentieel dat de wensen en behoeften van deze groep wordt gehoord en gevat, zodanig dat deze concreet vorm kunnen krijgen in ruimte. Met dit onderzoek wordt een stem geven aan de doelgroep sociaal kwetsbaren in het ontwerpen van de gebouwde omgeving.

Door onderzoeksmethoden zoals locatiebezoeken, observaties, interviews en workshops met verstandelijk beperkten is de behoefte en gedachtegang van deze groep mensen in kaart gebracht. Op basis van deze thema’s zijn ruimtelijke ontwerpaanbevelingen geformuleerd. Deze zijn zichtbaar, tastbaar of voelbaar en kunnen concreet toegepast worden. De ontwerpuitgangspunten in de publicatie zijn geïllustreerd door een aantal bestaande situaties te transformeren op basis van de geformuleerde ruimtelijke uitgangspunten. De ruimtelijke toepassingen bieden inspiratie voor iedereen die betrokken is bij het vormgeven van ruimten voor verstandelijk beperkten. Doordat de aanbevelingen locatie-onafhankelijk zijn, zijn ze ook buiten de kaders van de dagbesteding toepasbaar en kunnen ze in alle publieke ruimten waar mensen (met een verstandelijke beperking) zich bevinden geïmplementeerd worden. Het gaat over comfort, het gevoel dat een ruimte oproept, een ontwerp waar de bezoeker zich welkom voelt. Dit is een gevoel dat niet alleen de doelgroep, maar alle gebruikers kunnen ervaren. De ruimtelijke oplossingen bieden ontwerpers handvaten om een inclusieve maatschappij vorm te geven.

Locatie: Nederland

Jaar: 2018-2019

Type: ruimtelijk onderzoek

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

terug