Slide thumbnail

Hofbogen

Het multidisciplinair project van de Technische Universiteit Eindhoven bestond uit een opgave in Rotterdam-Noord. In het begin van de 20e eeuw is dwars door Rotterdam-Noord tramviaduct de Hofbogen gebouwd die de verbinding  realiseerde tussen het centrum van Rotterdam en het strand van Scheveningen. Dit architectonisch unieke Rijksmonument is helaas nu niet meer in gebruik. De opgave vroeg  een nieuwe invulling voor dit viaduct, alsmede een ontwerp voor een gebied naast dit viaduct.

Het ontwerp is een integrale oplossing waarbij het stedenbouwkundige ontwerp en het architectonische ontwerp elkaar versterken. Het Insulindeplein is bij het stedenbouwkundige ontwerp betrokken. Het moet gaan fungeren als een wijkplein, welke een centrale rol speelt binnen Rotterdam-Noord. Tevens is dit plein ingericht als waterplein. Het waterplein zal een van de oplossing zijn voor het toekomstige waterprobleem van Rotterdam. Het multifunctionele plein is door middel van een grote trap aangesloten op de groene wandelroute op het voormalige tramviaduct. Deze wandelroute verbindt meerdere activiteitenlocaties in Rotterdam-Noord, waardoor er een sterke binding tussen de verschillende buurten van Rotterdam-Noord wordt gecreëerd.

Om de connectie tussen het Insulindeplein en de Hofbogen te versterken is ervoor gekozen om in het plangebied een landmark te ontwerpen. Deze is geplaatst op het markantste punt van het herontwikkelde gebied. De landmark is te zien vanuit de gehele wandelroute, omdat deze op het scharnierpunt van de Hofbogen geplaatst is. Om de verdraaiing van Hofbogen te versterken, is er voor gekozen om de verdraaiing terug te laten komen in de vormgeving van de landmark. Dit concept bracht tevens een interessante constructieve uitdaging met zich mee. Door de unieke locatie en bijzondere vorm is het een belangrijk oriëntatiepunt in Rotterdam-Noord geworden.

De overige bebouwing is bottum-up, dus vanuit de gebruikers en bewoners ontworpen. Het blok wordt door middel van het doorzetten van verschillende rooilijnen en bouwhoogten opgenomen in de wijk. In het blok zijn een sociaal-cultureelcentrum, een woon-zorgcentrum en seniorenwoningen gesitueerd. Deze functies hebben allemaal toegang tot een semiopenbaar binnenhofje. Ook is er een connectie gemaakt tussen het bouwblok en het voormalige station aan de Bergweg. Het voormalige station zal plaats bieden aan een dagopvang voor verschillende culturen en een grand café. Ondanks dat de landmark en het blok erg verschillend zijn qua programma, is er een eenheid gecreëerd door de toepassing van dezelfde materialen.

Alles bij elkaar maakt dat dit project op de kleine en grote schaal een heldere oplossing biedt waarin alle bewoners en gebruikers, van vliegende starter tot zorgbehoevende oudere, van kunnen profiteren.

Locatie: Rotterdam

Jaar: 2013

Type: afstudeerproject

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

terug