Slide thumbnail

ROC Midden Nederland

Hybride onderwijs gaat uit van de beroepspraktijk voor de ontwikkeling van het curriculum. Het eindproduct van dit project is geen interieur, maar een masterplan. De ruimtelijke randvoorwaarden voor het toepassen van hybride onderwijs bij de opleidingen Facility, Horeca en Travel van ROC Midden Nederland zijn vastgesteld en gebundeld in een masterplan.

Tijdens de totstandkoming van het masterplan was het voor de opleidingen nog niet duidelijk of zij op de huidige locatie zouden blijven of naar een nieuw of gerenoveerd gebouw zouden verhuizen. Daarom is dit masterplan voor hybride onderwijs locatieonafhankelijk ontworpen zodat het op iedere plek toegepast kan worden.

Om grip te krijgen op de opdracht is er onderzoek gedaan waarbij van verschillende bronnen gebruik is gemaakt. Dit betreft onder andere interviews en uitgebreide uitwisselingssessies met gebruikers. Ook zijn er andere scholen bezocht die voorop lopen op hybride onderwijsgebied.

Vanuit al deze bronnen is het concept ‘de school als festival’ ontstaan welke dient als kapstok voor de ruimtelijke vormgeving van het hybride onderwijs. Dit concept geeft de mogelijkheid om de beroepspraktijk op te zoeken, verbindt de drie opleidingen en sluit aan bij de belevingswereld van de studenten.

Vanuit het festivalconcept ontstaan er aanknopingspunten voor de ruimtelijke vormgeving. Bijvoorbeeld door de school zo vorm te geven dat het gebouw een front- en backstage heeft. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen waar wel of geen gasten komen. Daarnaast wordt de praktijk opgezocht door middel van verplaatsbare festivalelementen. Door deze aanbevelingen ontstaan er binnen en buiten de school veel meer contactmomenten met bezoekers. Vanuit het hybride onderwijs is dit een essentiële factor.

Locatie: Nieuwegein

Jaar: 2018

Status: Fase 1 afgerond

Opdrachtgever: ROC Midden Nederland

terug