Slide thumbnail

Ruimte zkt. leerling

Personal space is een universele behoefte van de mens. In een middelbare school is deze persoonlijke ruimte beperkt tot je kluisje. In het ontwerp is er daarom gekeken hoe je een plek maakt aan de hand van de behoefte aan ‘persoonlijke’ ruimte. Deze persoonlijke ruimte heeft betrekking op zowel de ruimtebuffer tussen jou en anderen als op jouw eigen ruimtelijke behoeftes. Daarom is het idee van persoonlijke ruimte als persoonlijke keuze onderzocht.

Wat is persoonlijke ruimte? Is dat leegte, is dat de ruimte aan kunnen passen aan jouw behoeftes, is dat kiezen voor een bepaalde ruimte en niet voor een andere? Dit heeft geleid tot het concept ‘Ruimte zkt. scholier, puberteit geen bezwaar’. In een bestaande school heeft het onderzoek onder 110 leerlingen geleid tot ingrepen op een aantal plekken in het gebouw, zodat iedere leerling zijn of haar eigen favoriete plekje op kan zoeken.

Locatie: Utrecht

Jaar: 2016

Type: afstudeerproject

Opdrachtgever: Leidsche Rijn College

terug